מדיניות פרטיות
מאחר ואתר TIXIT בבעלות בטרקום  (להלן "החברה") מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט (להלן "האתר"), הוחלט לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר, ודברים אלו באים כהתחייבות כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים בו, וכיצד משתמש האתר במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים או הנאסף בעת השימוש בו.
 כללי
בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים, אמצעי התשלום ששימשו אותך, אמצעי חשיפה ברבים ופרסום כחלק מהאירועים וכיוצ"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין. לדוגמה, בעת שתירשם לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.
 רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים ו/או שירותי שימוש באתר, או בעת הפצת אירועים או בעת הרשמה אליהם באמצעות האתר, אתר המערכת של TIXIT  יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים אותם מציע האתר.
 מאגר המידע
הנתונים שנאספו ישמרו במאגר המידע של האתר ובאחריותו.
השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
·         לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתר .
·         לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
·         לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
·         לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר - לרבות פרסום מידע ותכנים.
·         כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך
המידע שישמש את TIXIT יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
דיוור ישיר אלקטרוני
אתר המערכת TIXIT מעונין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי.
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
אתר TIXIT לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, האתר רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר, למעט אם הינך רוכש כרטיסים לאירוע כזה או אחר המפורסם באתר המערכת TIXIT, שם ביודעין ובהסכמתך מראש, פרטייך מועברים למפרס האירוע.
מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
מסירת מידע לצד שלישי
אתר המערכת TIXIT לא יעביר לצד שלישי את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
·         אם תרכוש מוצרים ושירותים מצד שלישי המציעים אותם למכירה באמצעות האתר ו/או מופצים באתר המערכת ע"י מפרסמי אירועים,
   יועבר לצד שלישי זה המידע הדרוש לשם השלמת תהליך הרכישה או ההתקשרות.
·         במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה / מפרסם האירוע שתחייב חשיפת פרטיך;.
·         אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;
·         אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך ו/או המידע אודותיך לצד שלישי;
·         אם אתר TIXIT ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילותו לתאגיד כלשהו - וכן במקרה
  שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד
  זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
Cookies
אתר TIXIT משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לשימוש ונוחיות המשתמשים ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות לקבל החלטה להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
פרסומות צד שלישי
אתר TIXIT מתיר לחברות / מנהלי אירועים אחרים לנהל את מערך הפרסומות באתר, וכן להשתמש בשטחי הפרסום המוצעים בו על מנת להגדיל את חשיפתם ברבים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר הינן חלק בלתי נפרד מהפעילות העיסקית של האתר, ומגיעות כדרישה של אותן חברות / מנהלי אירועים המשתמשים בפלטפורמת האתר. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע בפרסומות שהציבו, ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies, כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של TIXIT. יחד עם זאת, השימוש באתר הן לצרכי מנהלי אירועים / מפיצים, והן לצרכי גולשים רוכשי כרטיסים, הינו על פלטפורמה מקשרת ציבורית, ואי לכך, על כל משתמש באתר חלה ביודעין האחריות האישית לפרסום פרטיו.
אבטחת מידע
אתר TIXIT מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית / זדונית, אין הם מעניקים מעגל אבטחה מוחלט. לכן, האתר אינו מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט וגורף בפני גישה בלתי-מורשית / זדונית למידע המאוחסן בו.
זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. ניתן לבצע זאת בכל עת ע"י יצירת קשר לשירות ותמיכה באתר.
פנייה כזאת יש להפנות אל info@tixit.co.il או באמצעות עמוד צור קשר באתר או בדואר רגיל.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך, יימחק ממאגר המידע.
שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.
 
צוות אתר TIXIT מבית בטרקום.